October 2014

 1. Vidhyalakshmi, S., Kavitha, A. and Gopalan, M. A.
  01
  0037
 2. Arogo, Azibasuam, Ugwu, Ifeoma Victory, Diekedie, Amara and Ephraim-Emmanuel, Benson Chukwunweike
  01
  0077
 3. Tomar, R .S., Qureshi, M. F. and Shrivastava, S. K.
  01
  0086
 4. Dr. Surabhi Rairam, Priyanka Rairam, Dr. Shruti Rairam, Dr. Soumya Allurkar, Raghavendra Hunasgi, Dr. Kiran Ghatole
  01
  0093
 5. Khalid Khan, Azad Azabany and Waqar Ahmed
  01
  0101
 6. HafizIqtidar Ahmad Ahmer, S.M., Sartaj Ahmad Ferasat Ali
  01
  0104
 7. Jana, B.R., Bikash Das and Madhumita Singh
  01
  0105
 8. Asish Bhaumik, Swapna, M., Sucharitha, M., Sravya, S., Lavanya, M. and Siraj Ahmed Md
  01
  0121
 9. Subba Rao, D., Malleswar Rao, J. N. and Rakesh, P.
  01
  0122