November 2014

 1. Uzondu Akueyinwa Lovet Esther, Obinwa Godwin Abali Sunday and JOE-OB Christian
  01
  0103
 2. Chittibabu, B.
  01
  IJIRR-1
 3. Dr. C. Dinesh M Naidu, Dr. Mabu Shareef, Dr. Nishat Ahmed Sheikh.
  01
  0135
 4. Dr. Vemula Murali Krishna, Dr. Nishat Ahmed Sheikh, Dr. Soren, C.
  01
  0132
 5. Vinoth, A. and Ramachandra Prabu, S.
  01
  0131
 6. Dr. Sukumar Reddy Gajjala, Dr. Md. Aasif Siddique Ahmed Khan, Dr. Hashmatullah, Shashank Kumar Srivastav
  01
  0129
 7. Chris N. Uzondu, Adibe Kelechi, Aloh Edozie Emmanuel and Okafor Ebere, O.
  01
  0127
 8. Venkateswarlu, A., Sri K.Srinivas
  01
  0126
 9. Ashish Kakaria, Abhijit Bhavsar, Vivek Nukte
  01
  0119
 10. Osundare, B.
  01
  0113
 11. Elamaran, M.
  01
  IJIRR