April 2016

 1. Ouma E.Ochieng
  2016
  03
  0583
 2. Huda D. Salman and May Estefan
  2016
  03
  1047
 3. Abdullaev B. Sh., Mavlyanov I. R., Ashirmetov A. Kh., Mavlyanov Z. I.
  2016
  03
  1048
 4. Rakesh sahu, Digbijoy mohanty, Tanushree maharana and Nishant pareek
  2016
  03
  1049
 5. Dr. Somiya Gutbi Salim and Salma Elshafeia Hassan Elzein
  2016
  1052
 6. Azem Hysa, Marsida Klemo and Stela Sefa
  2016
  03
  1053
 7. Manju Singh and Sunita Mishra
  2016
  03
  1055
 8. Damahe Dulendra P., Dr. Shailendra Sharma and Dr. G. Vidyasagar
  2016
  03
  1064
 9. Daniel Gikonyo Kamau and Dr. Ruth
  2016
  03
  1059
 10. Kalyan Das, Aromita Sen and Samir Kumar Bandyopadhyay
  2016
  03
  1067
 11. PhilipWaniMarchelo-d'Ragga and Ahmed O. Ahmed
  2016
  03
  1076
 12. Habil Hamidov
  2016
  03
  1091
 13. Sachin Kumar, Ravinder Poonia, Akshay Kumar and Mr. Vikas Kumar
  2016
  03
  1122
 14. MuthusamyKarnan, Pichai Tamilkani, Govindarajan Senthilkumar, Selvakumar Vijayalakshmi and Annamalai Panneerselvam
  2016
  03
  1045
 15. Poorani, N., Kulothungan, S., Panneerselvam, A. and Revathy, M.
  2016
  03
  1044
 16. Ms. Saraswathi Nandhini, R. and Dr. Sathyamurthi, K.
  2016
  03
  1043
 17. Manju Singh and prof. Sunita Mishra
  2016
  03
  0843
 18. Boadu Kankam
  2016
  03
  0849
 19. Vaibhavi B. Patil, Vivek Rai and Amol Barve
  Int J Biol Med Res
  2016
  03
  0934
 20. Prabhakar, E., Parkavi, R., Sandhiya, N. and Ambika, M.
  2016
  03
  0951
 21. Dr. Rajesh Mehta, Parul Kumar and Dr. Sandeep Goyal
  2016
  03
  0960
 22. Marek Piątkowski, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska and Dariusz Bogdał
  2016
  03
  0963
 23. Livia Trizio, Lorenzo Angiuli, Roberto Giua, Alessia Di Gilio, Maria Tutino, Paolo Dambruoso, Fiorella Mazzone, Claudia Marcella Placentino
  2016
  03
  1003
 24. Jadhav Pravin, B., Aher Bhaskar, O. and Jadhav Nilesh
  2016
  03
  1005
 25. Hillary I. Ekemam
  2016
  0
  1010
 26. Ms. Nathiya, P., Mrs. Sathiyakala and Prof. Dr. Danasu, R.,
  2016
  03
  1024
 27. John Sakhi and Dr. Mohd Vaseem Ismail
  2016
  03
  1032
 28. Chandru, J. and Dr. Danasu, R.
  2016
  03
  1036
 29. Xhevat Berisha, Rexhep Selimaj and Drenusha Krasniqi
  2016
  03
  1066