May 2016

 1. Hafiz Waqas Kamran, Zermen Johnson and Mamoona Sammer
  2016
  03
  0926
 2. Aditya Shetty, Anish Kumar Lagisetti, Raksha Bhat, Mithra. N. Hegde, Priyadarshini Hegde and Chitharanjan Shetty
  2016
  03
  1121
 3. Ravish Kumar, Ruchika Choudhary and Vikas Kumar
  2016
  03
  1123
 4. Dr. Luxita Sharma, Anjali Parmar and Dr. Bhavana Adhikari
  2016
  03
  1125
 5. Dr. Raghavendra S Patil, Dr. Eric J David, Dr. Rajeev Gandhi, Dr. Nathaniel Sase and Dr. Vinod Paramshetti
  2016
  03
  1127
 6. Holem Hahsmrasul Balaky
  2016
  03
  1135
 7. Dr. Sadashivam, T. and Dr. Shahla Tabassu
  2016
  03
  1142
 8. Swarna Pragathi, M. and Dr. Anitha, M.
  2016
  03
  1155
 9. Dr. Avinash Kumar Yadav
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1160
 10. Farhaan Kaleem, Shruti Kanchan, Pradnya Kalbhor, Aditya Kakde and Sonali Patil
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1161
 11. Alwyn D’souza and Krishna, M.S.
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
 12. Dhivya, P., John Basha M. and Selvalakshmi, C.
  Int J Inf Res Rev
  03
  1171
 13. Dhivya, P., John Basha M. and Selvalakshmi, C.
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1171
 14. Isaac WafulaWamalwa, Benson Kamau Mburu and Daniel Gathuru Mang’uriu
  2016
  03
  1172
 15. Dr. Dana Ahmed Sharif
  2016
  03
  1175
 16. Şenol ÇELİK
  2016
  03
  1177
 17. Mohamed Habib Ahmed El kanzi and Abdelnabi Ali Elamin
  2016
  03
  1184
 18. Ankit Dhamija and Deepika Dhamija
  2016
  03
  1211
 19. Eheth, J.S., Lontsi Djimeli, C., Moungang, L.M., Moussa Djaouda, Noah Ewoti, O.V., Tamsa Arfao, A., Nougang, M.E., Bricheux, G., Nola, M. and Sime-Ngando, T.
  2016
  03
  1120
 20. Vasuhi, A., John Xavier, R., Dhanabalan, K. and Srinivas Mantha
  2016
  03
  1119
 21. Aida A. Eshmurzaeva, Abdug’ofir Khodjimetov and Bekhzod Abdullaev
  2016
  03
  1114
 22. Dr. Danasu, R., Gophi, P. and Datchayani, E.
  2016
  03
  1021
 23. Dr. Danasu, R., Mrs. Sridevi, R. and Ms. Sangeetha, T.
  2016
  03
  1022
 24. Dr. Danasu, R., Chandrujothi and Manohari, K.
  2016
  03
  1023
 25. Dr. Danasu, R., Sathiyakala and Nithiya, K.
  2016
  03
  1025
 26. Dr. Danasu, R., Narmatha, S. and Dhivya, J.
  2016
  03
  1027
 27. Divina Maria Dcosta
  2016
  03
  1029
 28. Premavathi, R. and Kalaivani, S.
  2016
  03
  1034
 29. Ladke, L.S., Hiwarkar, R. A. and Jaiswal, V. K.
  2016
  03
  1035
 30. Maheshwari, D. and Keerthi, T.
  2016
  03
  1042
 31. Dr. Danasu, R., Hema Ananadhy, K. and Kumudhavalli, D.
  2016
  03
  1050
 32. Asma Manzoor, Abdul Wahid Khan, Ab Majid Gania, Ajaz A Suhaff and Kushal Baidya
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1062
 33. S.M. Yasir Arafat, Zuhayer Ahmed, Md. Jahid Hasan and S.M. Hafiz Al Asad
  2016
  03
  1068
 34. Dr. Danasu, R. and Saraswathi, L.
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1072
 35. Dr. Rahul Patel, Dr. Hiren Patel, Dr. Parth Patel, Dr. Rajesh Patel, Dr. Avani Rijhwani and Dr. Nidhi Sabhaya
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1093
 36. Kannan Ramiah, Selvakumar Jagannathan and Vishwanatha Badanidiyur
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1094
 37. Dr. Saraswathi Gopal, K., Dr. J.K. Singh Kshatri, and Dr. Mahesh Kumar, P.
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1104
 38. Sumathi, T., Akula Srilakshmi and Sai Gopal, D.V.R.
  2016
  03
  1112
 39. Maria do Rosário Dias
  2016
  03
  1213